Sára a Jakub

Vítejte na naší cestě životem, kterou nám zkřížila smrtelná nemoc zvaná mukopolysacharidóza III. typu.
Vítejte v Holandsku....


středa 9. března 2011

Petice

Dnes jsem našla ve své mailové poště výzvu k podepsání "Petice za zachování průkazek TP, ZTP, ZTP/P pro osoby s těžkým zdravotním postižením". 

S politikou rozpočtových škrtů v podstatě souhlasím, ale domnívám se, že šetřit se dá i bez toho, aniž by bylo nutné stresovat lidi, kteří mají život už tak poměrně dost komplikovaný kvůli těžkému zdravotnímu postižení.

Dělá se mi mdlo, když si představím např. maminku samoživitelku, jež se stará o postižené dítě a již nyní se strachem přepočítává, o kolik jí stoupnou nutné výdaje kvůli plánovanému zvýšení DPH. Zrušením některých výhod pro její dítě, jež je držitelem průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P se může stát její situace neúnosná. Přehled výhod pro občany těžce zdravotně postižené je uveden ve vyhlášce č. 182/ 1991 Sb (§ 31 a dále).

Kubíček držitelem průkazky osoby těžce zdravotně postižené zatím není. Nárok na ni ale určitě má. Žádost chci podat až poté, co mi přijde rozhodnutí příslušného MěÚ o přiznání Příspěvku na péči, o který jsem zažádala minulý rok v říjnu. Jednoduše chci mít jedno řízení za sebou a pak se odhodlat k dalšímu. Sárinka je druhým rokem držitelkou  průkazky ZTP a zatím jedinou výhodou, kterou jsme uplatňovali (kromě získání veledůležité modré značky do auta označující osobu zdravotně postiženou), bylo zažádání o Příspěvek na provoz motorového vozidla. Jde o částku 3 tis Kč/ rok. Některé výhody jsme měli v plánu využít v budoucnu. Např. Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla. Její zhoršující se motorické schopnosti mě v lednu přinutily k požádání o změnu stupně postižení. Dle mého názoru je jasným adeptem na získání III. stupně postižení (průkazky ZTP/P).Ted' si ale nejsem jistá, zda veškeré to vyřizování bude mít vůbec nějaký smysl?

Rozhodla jsem se Petici vytisknout, vytvořit trojčlenný petiční výbor a zkusit nasbírat tolik podpisů, kolik budu moci. Zatím mám vytištěný jen jeden podpisový arch, tzn. 30 podpisů. Ale člověk nikdy neví, třeba budu mít štěstí na empatické lidičky se sociálním cítěním a budu muset vytisknout archů víc:-)

Ještě jednou uvádím odkaz, na kterém je jasně a srozumitelně popsáno, jak postupovat v případě, že i Vy se rozhodnete podpořit těžce nemocné. http://info-zpravodaj.sweb.cz/PETICE_ZTP_VS--.pdf  Myslím, že to za pokus stojí - i kdyby se Vám podařilo sehnat (a odevzdat)  třeba jen pět nebo deset podpisů.

Žádné komentáře: