Sára a Jakub

Vítejte na naší cestě životem, kterou nám zkřížila smrtelná nemoc zvaná mukopolysacharidóza III. typu.
Vítejte v Holandsku....


pondělí 14. března 2011

Nahlédnutí do mé dnešní e-mailové pošty III

PŘIJĎTE VYJÁDŘIT SVŮJ POSTOJ
NA PROTESTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZA PRÁVA
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!

KDY: 22. března 2011 od 11.30–13.00

KDE: před budovou Ministerstva práce
a sociálních věcí, ulice Na Poříčním
právu, Praha 2
(80 metrů od stanice metra B Karlovo náměstí a stanice
tramvají č. 3, 7, 10, 16, 17 a 21 Palackého náměstí)
Na akci je zajištěna bezplatná přeprava pro
účastníky shromáždění nízkopodlažními autobusy
ze stanice Praha Hlavní nádraží na místo konání
a zpět. Bližší informace k dopravě a organizaci
protestního shromáždění naleznete na www.nrzp.cz.

SOUHLASÍTE S NÁZOREM, ŽE MÁME PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT A NEMÁME
BÝT PŘEDMĚTEM PONIŽOVÁNÍ A AROGANCE ÚŘADŮ?

Návrhy sociálních zákonů MPSV ČR ruší a omezují způsoby podpory osob se zdravotním postižením,
jejich důstojnost, možnost uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně. Navrhované
změny budou mít pro osoby se zdravotním postižením katastrofální důsledky.
Z toho důvodu rozhodně odmítáme:
• Rušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P;
• Rušení příspěvku na nákup motorového vozidla, které negativním způsobem
ovlivní mobilitu osob se zdravotním postižením, přístup ke vzdělání, zaměstnání
a péči rodin o osoby se zdravotním postižením;
• Zhoršení dostupnosti kompenzačních pomůcek;
• Rušení příspěvku na péči pro děti od 1 do 3 let;
• Nově navržený systém posuzování míry závislosti na péči, který neodpovídá
moderním evropským doporučením;
• Rušení minimálního příjmu u osob v zařízeních ústavní sociální péče;
• Zhoršování podmínek při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Celkový přehled navržených dopadů pro osoby se zdravotním postižením naleznete na www.nrzp.cz.

Pokud Vám zdravotní stav nebo zaměstnání neumožní osobně se shromáždění zúčastnit, vyjádřete svoji
podporu pořádané akci písemně na adrese NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Vaše dopisy
uveřejníme na shromáždění.

INFORMACE Z TOHOTO LETÁKU ROZEŠLETE SVÝM KAMARÁDŮM A ZNÁMÝM.
ZA VŠECHNY PROJEVY PODPORY SHROMÁŽDĚNÍ DĚKUJEME!

Za organizační výbor protestního shromáždění Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Žádné komentáře: