Sára a Jakub

Vítejte na naší cestě životem, kterou nám zkřížila smrtelná nemoc zvaná mukopolysacharidóza III. typu.
Vítejte v Holandsku....


pondělí 14. března 2011

Nahlédnutí do mé dnešní e-mailové pošty II

Vážení přátelé,
nejprve Vám všem musím poděkovat za Vaši aktivitu a chuť se zapojit do protestních akcí, proti navrhovaným zákonům MPSV ČR. Píšete, abychom kromě demonstrace připravili petici a jiné formy protestu. Je to nepochybně dobrý nápad, ale myslíme si, že jiné formy protestu mají být zahájeny až po akci před MPSV ČR. Je nesmírně důležité, aby se nás před ministerstvem sešlo co nejvíce, a z Vašich ohlasů věřím tomu, že nás tam bude mnoho.
Již dnes Vám mohu sdělit, že naši demonstraci podpoří odborové svazy, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, pravděpodobně Svaz měst a obci ČR, Asociace krajů a mnozí další. Nejsme sami!
Nyní několik organizačních věcí. Nedoporučujeme vůbec zajíždět auty až k budově MPSV ČR, ale zaparkovat např. na Karlínském náměstí, Praha 8, kde je parkování snazší a odkud účastníky na konferenci odveze bezbariérový autobus, který zajišťujeme, případně lze jet metrem, trasa B do stanice Karlovo náměstí. Současně budeme zajišťovat bezbariérovými autobusy dopravu z Hlavního nádraží v Praze. Přesné časy příjezdů a odjezdů autobusů z Hlavního nádraží a Karlínského náměstí Vám včas sdělíme. Na nádraží i Karlínském náměstí budou kontaktní osoby, které Vám ukážou cestu k autobusům. Po demonstraci Vás opět odvezou na místa, kde budete nastupovat. Na demonstraci budou zajištěny bezbariérové toalety, ale jen v nutných případech.
Je velmi důležité, abyste si sebou vzali nějaké trubky, píšťalky či jiné nástroje. Bylo by také vhodné vzít vlajky, případně Vaše vlastní transparenty či cedule. Jen všechny prosím, abyste se vyvarovali vulgarismů a urážek. Vlastní demonstraci bude moderovat herečka paní Táňa Fišerová a vystoupí na ní řada hostů. Na akci bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka, a pokud to bude možné, tak také přepis mluveného slova. Zřídili jsme facebook NRZP ČR, kde je možné vyjádřit podporu demonstraci.
Vážení přátelé, je samozřejmé, že plníme slib, který jsme dali, že pokud budeme pozváni k jednání, tak jednat budeme. V pondělí 14. března by se mělo uskutečnit jednání I. náměstka ministra MPSV ČR s představiteli NRZP ČR. Budu Vás samozřejmě informovat o čem budeme jednat, ale neměli bychom nijak polevit v přípravě protestního shromáždění. Máme všechny signály toho, že tato demonstrace bude největším vystoupením osob se zdravotním postižením za posledních dvacet let. Věřím, že budete chtít být všichni u toho.
Je velmi důležité, abychom udrželi jednotu a bylo by velmi nešťastné, kdyby některé skupiny si mysleli, že pro sebe vyjednají lepší podmínky. Sledujte stránky www.nrzp.cz, kde budou všechny potřebné informace.
Těším se na setkání s Vámi dne 22. března 2011, ve 12.00 hodin, před MPSV ČR.
Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása
Předseda NRZP ČR

Žádné komentáře: